Lid worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Hart voor Heracles kost voor individuele leden slechts 22,50 euro per jaar.
Een partnerlidmaatschap (op het zelfde adres) kost 13 euro.
Een gezinslidmaatschap (maximaal vier kaarten) kost 45,00 euro.
Juniorleden (tot en met 17 jaar wordt) betalen 14 euro per jaar.

Bij contante betaling wordt 2 euro in rekening gebracht i.v.m. administratiekosten.

Lidmaatschappen gelden voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december).
Er geldt een opzegtermijn van vier weken voor het eind van het kalenderjaar.

Wil je je opgeven als lid, klik dan op de button rechts, dan kun je een lidmaatschapsformulier invullen en versturen.

Voor correspondentie over het lidmaatschap mail je naar: ledenadministratie@hartvoorheracles.nl

Het lidmaatschap biedt je onder meer:

  • vier maal per jaar magazine Frens boordevoel interviews, verhalen en columns
  • toegang tot het supporterskavee rondom thuiswedstrijden op vertoon van lidmaatschapskaart
  • deelname aan activiteiten die specifiek voor leden worden georganiseerd
  • gelegenheid je stem te laten horen en mee te praten bij belangrijke zaken zoals het nieuwe stadion.

Reglement lidmaatschap

Ziehier een overzicht van de contributiebedragen en voorwaarden.

Het juniorlidmaatschap wordt gewijzigd in een seniorlidmaatschap op 1 januari van het jaar waarin een kind 18 jaar wordt. Hierover ontvangt u tijdig bericht.

Onder een gezinslidmaatschap vallen : een seniorlid, evt. partnerlid en kinderen jonger dan 18 jaar.

Zijn er meer dan 4 personen uit 1 gezin lid (gezinslidmaatschap) dan geldt voor de 5e persoon, indien jonger dan 18 jaar, een gereduceerde contributievan 3,50 euro. Vanaf de 6e persoon uit 1 gezin, indien jonger dan 18 jaar , bedraagt de contributie € 2,-.

U moet bij een gezinslidmaatschap het “AANMELDINGSFORMULIER GEZINSLIDMAATSCHAP” invullen.

AUTOMATISCHE INCASSO:

In het jaar van aanmelding vindt er geen automatische incasso van de contributie meer plaats. Men dient zelf de verschuldigde contributie

(+ de administratiekosten á € 2,00) over dat jaar over te maken op IBAN rek.nr.. NL89 RABO 0102 1352 82, ten name van Supportersvereniging Hart voor Heracles , onder vermelding van “nieuw lidmaatschap” en voorletters en naam.

De contributie voor het daaropvolgende jaar wordt automatisch van de bankrekening afgeschreven. Er worden dan geen administratiekosten meer in rekening gebracht.

GEEN AUTOMATISCHE INCASSO:

Ieder jaar ontvangen de leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben gegeven een contributienota. Hierop worden naast het contributiebedrag jaarlijks de administratiekosten á € 1,50 in rekening gebracht.

ADMINISTRATIEKOSTEN:

Bij ieder lid dat zich aanmeldt ná 1 januari, dus ook de leden die ons hebben gemachtigd, worden over het lopende lidmaatschaps- cq contributiejaar administratiekosten á 2 euro in rekening gebracht.

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier, de verschuldigde contributie en administratiekosten ontvangt men zo spoedig mogelijk de ledenpas.

Aanmelden als lid en betaling van de contributie en administratiekosten kan ook tijdens de thuiswedstrijden in het supportershome.

Toch nog iets onduidelijk? Mail naar ledenadministratie@hartvoorheracles.nl

Dit mailadres kunt u uiteraard ook gebruiken als u uw lidmaatschap wilt opzeggen.

Aanmeldformulier

Seniorlid (€ 22,50)

Partnerlid (€ 13,00)

Juniorlid t/m 17 jaar (€ 14,00) *

Gezinslidmaatschap (€ 45,00 bij max 4 personen) **

Bij deze machtig ik supportersvereniging Hart voor Heracles tot wederopzegging de jaarlijks verschuldigde contributie van mijn bank-/girorekening af te schrijven.

Ik betaal mijn contributie plus € 2,00 administratiekosten contant in het supporterskavee 't Hart. Na betaling krijg ik mijn lidmaatschapskaart toegestuurd.

Verzenden