Lid worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Hart voor Heracles kost voor individuele leden slechts 20 euro per jaar.
Een partnerlidmaatschap (op het zelfde adres) kost 11,50.
Voor gezinnen (maximaal vier kaarten) bedraagt de prijs 40,00 euro.
Juniorleden (tot en met 17 jaar wordt) betalen 12,50 euro per jaar.
Bij contante betaling wordt 1,50 in rekening gebracht i.v.m. administratiekosten.
Lidmaatschappen gelden voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december).
Er geldt een opzegtermijn van vier weken voor het eind van het kalenderjaar.

Wil je je opgeven als lid, klik dan op de button rechts, dan kun je een lidmaatschapsformulier invullen en versturen.

Voor correspondentie over het lidmaatschap mail je naar: ledenadministratie@hartvoorheracles.nl

Het lidmaatschap biedt je onder meer:

  • vier maal per jaar magazine Frens boordevoel interviews, verhalen en columns
  • toegang tot het supporterskavee rondom thuiswedstrijden op vertoon van lidmaatschapskaart
  • deelname aan activiteiten die specifiek voor leden worden georganiseerd
  • gelegenheid je stem te laten horen en mee te praten bij belangrijke zaken zoals het nieuwe stadion.

Reglement lidmaatschap

Ziehier een overzicht van de contributiebedragen en voorwaarden.

CONTRIBUTIEBEDRAGEN:

Seniorlidmaatschap € 20,00
Partnerlidmaatschap € 11,50
Een partnerlid moet op hetzelfde adres wonen als het seniorlid
ondeur partnerlid wordt niet begrepen een kind van het seniorlid
Juniorlidmaatschap (t/m 17 jaar) € 12,50

Het juniorlidmaatschap wordt gewijzigd in een seniorlidmaatschap op 1 januari van het jaar waarin een kind 18 jaar wordt, ook al is dit op 31 december. Hierover ontvangt u tijdig bericht.

Gezinslidmaatschap € 40,00 bij max. 4 pers
Alle personen moeten op hetzelfde adres te wonen
Onder een gezinslidmaatschap vallen : een seniorlid, evt. partnerlid en kinderen jonger dan 18 jaar.

Op 1 januari van het jaar waarin een kind 18 jaar wordt, ook al is dit 31 december, valt dit kind niet meer onder het gezinslidmaatschap

en zal zijn/haar juniorlidmaatschap worden gewijzigd in een seniorlidmaatschap. Hierover ontvangt u tijdig bericht.

Zijn er meer dan 4 personen uit 1 gezin lid (gezinslidmaatschap) dan geldt voor de 5e persoon, indien jonger dan 18 jaar,

een gereduceerde contributie, te weten € 3,50. Vanaf de 6e persoon uit 1 gezin, indien jonger dan 18 jaar , bedraagt de contributie € 2,-.

Tevens moet u bij een gezinslidmaatschap het “AANMELDINGSFORMULIER GEZINSLIDMAATSCHAP” invullen.

AUTOMATISCHE INCASSO:

In het jaar van aanmelding vindt er geen automatische incasso van de contributie meer plaats. Men dient zelf de verschuldigde contributie

(+ de administratiekosten á € 2,00) over dat jaar over te maken op IBAN rek.nr.. NL89 RABO 0102 1352 82, ten name van Supportersvereniging Hart voor Heracles , onder vermelding van “nieuw lidmaatschap” en voorletters en naam.

De contributie voor het daaropvolgende jaar wordt automatisch van de bankrekening afgeschreven. Er worden dan geen administratiekosten meer in rekening gebracht.

GEEN AUTOMATISCHE INCASSO:

Ieder jaar ontvangen de leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben gegeven een contributienota. Hierop worden naast het contributiebedrag jaarlijks de administratiekosten á € 1,50 in rekening gebracht.

ADMINISTRATIEKOSTEN:

Bij ieder lid dat zich aanmeldt ná 1 januari, dus ook de leden die ons hebben gemachtigd, worden over het lopende lidmaatschaps- cq contributiejaar administratiekosten á € 1,50 in rekening gebracht.

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier, de verschuldigde contributie en administratiekosten ontvangt men zo spoedig mogelijk de ledenpas.

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP:

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te geschieden uiterlijk vier weken vóór 1 januari.

Het lidmaatschaps- cq contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Aanmelden als lid en betaling van de contributie en administratiekosten kan ook tijdens de thuiswedstrijden in het supportershome.

Toch nog iets onduidelijk? Mail naar ledenadministratie@hartvoorheracles.nl

Dit mailadres kunt u uiteraard ook gebruiken als u uw lidmaatschap wilt opzeggen.

Aanmeldformulier

Seniorlid (€ 20,00)

Partnerlid (€ 11,50)

Juniorlid t/m 17 jaar (€ 12,50) *

Gezinslidmaatschap (€ 40,00 bij max 4 personen) **

Bij deze machtig ik supportersvereniging Hart voor Heracles tot wederopzegging de jaarlijks verschuldigde contributie van mijn bank-/girorekening af te schrijven.

Ik betaal mijn contributie plus € 2,00 administratiekosten contant in het supporterskavee 't Hart. Na betaling krijg ik mijn lidmaatschapskaart toegestuurd.

Verzenden