Volg ons! Bekijk ons op Facebook Bekijk ons op YouTube

Bestuur

Bestuur Hart voor Heracles

Het bestuur komt elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar.

Voorzitter

Jack Telgenkamp, e-mail: voorzitter@hartvoorheracles.nl

Secretaris | vicevoorzitter

Brian Wissink, e-mail: secretaris@hartvoorheracles.nl

Penningmeester

Jeroen van den Hoek, e-mail: penningmeester@hartvoorheracles.nl

Vertegenwoordiger horecacommissie

Frans Bannink, e-mail: horeca@hartvoorheracles.nl

Vertegenwoordiger activiteitencommissie

Danielle Geerdink-Talen, e-mail: activiteiten@hartvoorheracles.nl

Vertegenwoordiger commercieel team

Annika Klein, e-mail: commercie@hartvoorheracles.nl

PR & Communicatie

Roelie Waanders-Hilbrink, e-mail: communicatie@hartvoorheracles.nl

 

In juni en september worden jaarlijks de algemene ledenvergaderingen gehouden. Daarop wordt de samenstelling van het bestuur vastgesteld. Bestuursleden worden voor vier jaar gekozen en blijven maximaal twee aaneengesloten periodes in functie.

 

Commissies

De verschillende taken en activiteiten van Hart voor Heracles zijn ondergebracht in commissies.

Horecacommissie

Beheert supporterskavee 't Hart. Openingstijden: rondom wedstrijden, op maandagavond vanaf 19.00 uur, zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur. Ook rondom uitwedstrijden is 't Hart geopend. Je kunt de wedstrijden op een groot scherm zien. 

Mail: horeca@hartvoorheracles.nl
Telefoonnummer 't Hart: (0546) 458 972

Redactiecommissie

Maakt het magazine van Hart voor Heracles, Frens, dat vier maal per jaar verschijnt.

Internetteam

Verzorgt de website hartvoorheracles.nl.

Mail: siteteam@hartvoorheracles.nl. 

Activiteitencommissie

Organiseert activiteiten zoals de jaarlijkse Tactische Avond met de technische staf.

Mail: ac@hartvoorheracles.nl

Commercieeel team

Verantwoordelijk voor acquisitie, relatiebeheer en activiteiten voor zakelijke relaties.  

Mail: commercie@hartvoorheracles.nl

 

Doelstelling Hart voor Heracles

Supportersvereniging Hart voor Heracles, opgericht in 1979, behartigt de belangen van de supporters. Ze doet dit op verschillende manieren. Hart voor Heracles pleegt regelmatig overleg met de bvo Heracles over zaken die (ook) supporters aangaan, exploiteert een supporterscafé, organiseert activiteiten en evenementen, geeft een magazine (Frens) uit en onderhoudt een website en een facebookpagina.

Met de promotie in 2005 naar de eredivisie is ook het ledental flink gegroeid. Schommelde dit jarenlang rond de 800, inmiddels bedraagt het ledental ruim 1600.

De motor van Hart voor Heracles zijn de vrijwilligers. Zo’n 50 enthousiastelingen maken zich in hun vrije tijd verdienstelijk voor de vereniging. De verschillende taken en activiteiten van Hart voor Heracles zijn ondergebracht in commissies. Elke commissie is vertegenwoordigd in het bestuur. 

 

 

Word lid!

van Supportersvereniging
Hart Voor Heracles!